Date generale și informații generale

 

Prezentul document definește termenii și condițiile în care www.watchman.ro este de acord să furnizeze produse și servicii clienților săi. Prezentul document reprezintă un acord între www.watchman.ro și clienții săi, astfel încat utilizarea serviciilor oferite de www.watchman.ro presupune acceptarea și conformarea la prezenții termeni și condiții de utilizare. www.watchman.ro își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document. Acest lucru însă nu constituie motiv intemeiat pentru încetare relațiilor de colaborare de către client și nici pentru refuzarea plății serviciilor și produselor solicitate.

 

Site-ul www.watchman.ro este deținut și administrat de societatea comerciala Watchman-Shoesman S.R.L., cu următoarele date de identificare:

Cod Unic de Înregistrare: RO 39885412, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J5/2203/2018, cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu nr. 72, Oradea, România.

Tel: +40733065397;

E-mail: info@watchman.ro. 

Navigarea pe site-ul watchman.ro urmată de comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

În caz de divergență sau neințelegeri intre watchman.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții

Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul watchman.ro.

Client - persoana fizică sau persoana juridică ce efectuează o Comandă.

Vânzător - societatea S.C. Watchman-Shoesman S.R.L., cu următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare  RO 39885412, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J5/2203/2018, cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu nr. 72, Oradea, România.

Produse - orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat Clientului de către Vânzător.

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vânzător și Client prin care Clientul iși exprima intentia de a achizitiona anumite Produse și să faca plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vinde și să livreze Produsele, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primeasca și să efectueze plata acestor Produse.

Curier - orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Voucher - cod promoțional, cupon promoțional, care acordă dreptul de a beneficia de unele avantaje oferite de Vânzător.

 

2. Drepturile de proprietate intelectuală 

Conținutul siteului watchman.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea socității comerciale WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L și a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industriala. Folosirea fără acordul WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei în vigoare. watchman.ro și logoul watchman.ro sunt marci inregistrate ale societății comerciale WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L.

WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisă, un anumit conținut al siteului. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale siteului watchman.ro.

Utilizarea pe watchman.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu iși asumă responsabilitatea și nu poate fi invinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu garantează că siteul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la watchman.ro sunt fără virusi sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, intarzieri sau intreruperi în operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul folosește siteul pe riscul propriu, watchman.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile, care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe siteul watchman.ro, acestea fiind puse la dispoziția societății comerciale WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L de către furnizori.

Informațiile incluse pe www.watchman.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. în cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta  informație intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa info@watchman.ro, pentru a putea fi luate legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în intregime de autorii respectivelor materiale și nu împlică responsabilitea solidară a societății comerciale WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L.

S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărator cu un nivel mediu de pregătire).

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilitati sporite a informațiilor, iar watchman.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru Conținutul acestor siteuri, pentru produsele promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii siteului watchman.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar Conținutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă  drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătura cu watchman.ro, nu sunt e-mailuri în masa ori orice alta formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă fălsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricarei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. S.C WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

In cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se  consideră ca respectivul Utilizator garanteaza originalitatea lor și acorda watchman.ro și afiliatilor/asociatilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează ca are toate drepturile asupra Conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Înregistrare a ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe siteul watchman.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L poate refuza cererea de înregistrare în situatiile în care constată că au fost utilizate informații neconforme cu realitatea sau Utilizatorul folosește serviciile intr-un mod neconform cu uzanțele normale.

6. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor comercializate prin intermediul site-ului watchman.ro sunt exprimate în Lei RON și contin T.V.A., în procent de 19%, respectiv 9% pentru produsele din secțiunile Nutritie sportivă.

7. Comanda

Pentru a activa serviciul „Comanda”, Utilizatorul trebuie să setecteze detaliile preferate de Comanda (unde să fie livrata, modalitatea de expediere și modalitatea de plata) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi retinute și folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greșit, la adresa greșita etc).

S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cadea în sarcina Clientului.

S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părti și fără ca o parte să poata pretinde daune, pentru urmatoarele situații:

 •                  eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 •                  neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 •                  date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 •                  activitatea Clientului poate produce daune site-ului watchman.ro /partenerilor;
 •                  livrări consecutive eșuate;
 •                  alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează ca modul de plata este valid și ca nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

 

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot aparea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, watchman.ro iși rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. în aceste situații WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se  consideră incheiat intre Client și watchman.ro în momentul primirii de către Client de la watchman.ro, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

In cazul în care un Bun comandat de către Client nu poate fi livrat de către Watchman.ro, ne obligam să informam Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data la care Watchman.ro a luat la cunoștintă acest fapt sau de la dată la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

8. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate Informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare.

Plata se poate face online (card), transfer bancar sau ramburs.

9. Garanția

Pentru produsele achizitionate din magazinul online watchman.ro se asigură garanție de 1 an de la data cumpărării, în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționata pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are urmatoarele obligatii:

 •                  produsul să fi fost cumparat de la watchman.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 •                  să respecte instructiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instructiunilor impuse de producator;
 •                  să pastreze documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
 •                  să pastreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le livreze impreuna cu produsul în garanție;
 •                  să nu depaseasca perioada de 1 an de la cumpararea produsului.

Locul prezentarii pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe documentul fiscal.

Ga1ranția se va alplica doar dupa ce produsul este verificat de către Vânzător, Vânzătorul fiind acela care decide dacă se va aplica garanția, în functie de defectele și daunele sesizate, în maxim 3 zile lucratoare de la data primirii produsului. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

Costul transportului la retur în acest caz va fi suportat de către Cumparator.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislatia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vandute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevazute în legislatia în domeniu.

10. Livrarea

Data estimata de livrare poate varia în functie de produs, așadar va fi comunicată în momentul confirmarii primirii Comenzii, în scris, prin email, la adresa de email furnizat de Client.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii Comenzii.

Pentru Clienții din străinatate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail iar livrarea se va face după acceptarea explicita a acestui preț.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform optiunii Clientului, prin Curier. Intre înregistrare a Comenzii și preluarea acesteia de către Curier exista un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus. 

Atentie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii), WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile lucrătoare. Clientul poate confirma modificarile intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițiala, iar WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se afla în stoc, Clientul este de acord ca WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L să livreze un produs cu calitati și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L.

Pentru comenzi cu valoare mai mare de 200 RON costul transportului pe teritoriul Romaniei este suportat de către Vânzător.

Pentru produsele aflate la Promoție, termenul de livrare este de aproximativ 14 zile lucratoare, din momentul plasarii comenzii.

11.1. Condiții de livrare

La solicitarea watchman.ro, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autoritati oficiale și va comunica numărul de Comanda atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsata la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locatia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comanda.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi indeplinită de către watchman.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

11.2. Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată și factura fiscală ce conține toate Informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerăre.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

11. Campaniile promoționale

Atentie! Promoțiile pe watchman.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promotie. De asemenea, în cazul existentei unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

 

S.C. Watchman-Shoesman S.R.L. stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe watchman.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. S.C. Watchman-Shoesman S.R.L. nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru intreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

11.1. Intreruperea campaniei promoționale

In cazul unei campanii promoționale oraganizate de watchman.ro, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a intrerupe Campania promoționala oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afisare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

11.2 Vouchere / cupoane / coduri promoționale

11.2.1 Prevederi generale

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugam să verificați cu atenție toate detaliile și Informațiile de pe voucher astfel încât discountul să va poata fi acordat.

Valoarea fiecarui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achizitionat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher împune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promotie va avea o valoare minimă, watchman.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul www.watchman.ro.

Voucherele interzise de lege vor fi  considerăte nule.

Voucherele nu pot fi folosite pentru achiziționarea de produse aflate în alte promoții la momentul utilizarii voucherelor.

Voucherele nu pot fi inlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la frauda, menționate pe site-ul www.watchman.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveste fraudarea legata de vouchere iar tentativa de frauda va fi adusa la cunoștința  organelor abilitate.

11.2.2 Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeasi adresa.

Orice promotie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizica sau persoana juridica (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singura utilizare și are valabilitate pentru o perioada limitata de timp, astfel cum se va mentiona în termeni și condiții aferente, în mailul de oferire a voucherului.sau cum se mentioneaza în fiecare promotie/oferta în parte. Watchman.ro iși rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabila a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectiva.

In cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promotiei nu au fost achizitionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerăte valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicata acelor produse efectiv platite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promotie. Produsele care sunt excluse din promotie sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în sectiunea “exceptii”. Aceste exceptii includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeasi comanda. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocata fiecarui produs în dependența de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzand taxele de transport, manipulare și alte servicii.

Orice voucher va fi valabil incepand cu data aplicarii acestuia ca reducere la comanda deja efectuata. Un voucher nu se poate aplica pe o comanda plasata în trecut.

11.2.3 Anulare, refuz, retur comandă

In cazul returnarii produselor achizitionate cu voucher, discountul acordat va putea fi retinut din valoarea returului.

In cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulata, respinsa sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma platita iar voucherul iși va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

In cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher și contine mai multe produse este anulata, respinsa sau returnata partial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse ramase în comanda dacă valoarea comenzii nu respecta condițiile ofertei/promotiei. Watchman.ro nu va restitui valoarea alocata din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comanda cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

11.3 Campanii cu produs cadou sau cu preț redus

Orice promotie la care se ofera produs cadou sau cu preț redus se limitează la o singura comanda per persoana fizica sau persoana juridica (identificat ca și client / utilizator / user).

In cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou sau cu preț redus este respinsa sau returnata integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou sau cu preț redus în starea lui originala, nedeteriorata și nedesigilata. Condițiile integrale de retur se pot gasi la punctul 13. Politica de retur.

12. Politica de retur. Dreptul de retragere

12.1 Condiții generale

Watchman.ro ofera retur gratuit pentru clienții care notifica intentia lor de returnare a produsului în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea coletului, conform legislatiei în vigoare, și anume OUG 34/2014.

Comenzile cu livrare pe teritoriul Romaniei sunt eligibile pentru retur gratuit. în urma solicitarii primite de la client, Watchman.ro va trimite curierul la adresa indicata de client pentru a ridica coletul de retur. 

În cazul comenzilor cu livrare internaționala, costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firma de curierat care asigura livrarea coletului de retur la depozitul Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: srt.Tudor Vladimirescu 72, Oradea Romania.

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data retragerii din contract.

Modalitati și termene de returnare a produselor

Clientul se obliga să notifice watchman.ro intentia să de a returna produsele achizitionate, prin e-mail la info@watchman.ro în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. în caz contrar, watchman.ro poate refuza coletul. 

Informațiile necesare care trebuie furnizate watchman.ro pentru trimiterea curierului sunt urmatoarele:

 •                  data expedierii coletului;
 •                  numărul Comenzii;
 •                  suma de returnat;
 •                  adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
 •                  modalitatea de plata dorita (datele contului bancar sau voucher de cumparaturi echivalent cu suma produselor returnate);
 •                  specificarea motivul pentru care se doreste returul.

La primirea informațiilor referitoare la intentia de retur a clientului, watchman.ro efectueaza o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicata în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate nu intra în responsabilitatea clientului, acestea urmand a fi asumate de Watchman.ro.

Condiții de returnare a produselor

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeasi stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeasi conditie ca la primire: fără defecte (cu exceptia viciilor ascunse și exceptand defectele deja semnalate de Client în corespondenta cu watchman.ro). 

In conformitate cu legea în vigoare, watchman.ro iși rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid, cum ar fi produsele alimentare. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. 

Produsele se returneaza fie în ambalajele originale sigilate, fie desigilate în cazul în care au piese lipsa ori prezinta defecte evidente de fabricatie. dacă au fost desfacute, pachetele returnate trebuie să contina, în mod obligatoriu, în ambalajul original desfacut, dar nedeteriorat, toate piesele, altfel nu este indeplinita conditia de returnare a banilor. Ambalajele sunt  considerăte parte a produsului. Produsele alimentare nu pot fi returnate.

Pantofii trebuie să nu fie uzati pe talpa sau în interior, să nu prezinte zgarieturi sau pete, să aiba toate etichetele intacte și să fie returnati în ambalajul original nedeteriorat, cutiile fiind considerăte parte a produsului. 

Watchman.ro ofera clienților posibilitatea de a testa produsul cumparat (exceptie fac produsele alimentare din sectiunea Nutritie Sportiva) timp de 7 zile calendaristice. în cazul în care nu sunt conforme cu dorinta Clientului, produsul poate fi returnat, conditia obligatorie fiind ca produsul să fie în stare buna, să nu prezinte zgarieturi, rupturi sau pete, să aiba toate etichetele intacte și să fie returnati în ambalajul original nedeteriorat.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeste banii aferenti produselor returnate și costul transportului achitat initial în interval de 14 zile lucratoare de la data la care watchman.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

Dupa validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii returului de către watchman.ro. Dupa aceasta data cuponul iși pierde valabilitatea.

12.2. Dreptul de retragere

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi și obligatii referitoare la retragerea din contractul incheiat la distanta:

Clientul are dreptul ca, inainte de expirarea perioadei de retragere, să se retraga din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice incepand de la ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obliga să returneze doar acele produse care sunt în aceeasi stare în care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

Watchman.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data informarii facute de către Client catre Watchman.ro în ceea ce priveste decizia de retragere din contract.

Watchman.ro va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 •                  furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 •                  furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 •                  furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumparator;
 •                  furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

Exercitarea dreptului de retragere

In cazul în care Clientul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Watchman.ro se obliga să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data informarii de către Client în ceea ce priveste deciziei să de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmează:

a)     pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;

b)    pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/Transfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

c)     pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

Clientul va informa watchman.ro în ceea ce priveste intenția să de retragere din contract prin completarea   de returnare produs din contul de client.

13. Forta majora

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forta majora. Partile iși vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora și vor lua toate masurile necesare în vederea limitarii consecintelor evenimentului. 

Daca în termen de 15 zile calendaristice evenimentul de forta majora nu incetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forta majora va fi probata conform legii.

14. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabila

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut intre watchman.ro și Clienti va fi rezolvat pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Vânzătorului.

15. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în masura să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa și va fi considerătă o tentativa de frauda. Proprietarii site-ului watchman.ro iși rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților watchman.ro, alterarea Conținutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor watchman.ro, deturnarea Conținutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

16: Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

16.1. Informare generală cu privire la politica de prelucrare a darelor cu caracter personal

Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

16.2. Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu sau de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

16.3. Care este scopul și temiul jurudic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care S.C. WATCHMAN-SHOESMAN S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

16.3.1. Înregistrare cont & newsletter pe situl www.watchman.ro:

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.scufita-rosie.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

16.3.2 Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

16.4. Cine are acces la datele Dvs?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament și să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;

2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

4. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

5. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;

6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;

8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;

9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

16.5 Cât timp sunt stocate datele Dvs?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Securitatea procesării

Datele personale vor fi prelucrate/procesate în mod sigur și se vor aplica și mentine masuri tehnice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat și impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la info@watchman.ro.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 •         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. Watchman-Shoesman S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;
 •         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. Watchman-Shoesman S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 •         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C. Watchman-Shoesman S.R.L a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 •         dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. Watchman-Shoesman S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 •         începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 •         începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. Watchman-Shoesman S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 •         dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 •         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 •         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

16.6. Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. 

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului şi/sau a performanţelor din site-ul monitorizat și accesat de către vizitator.

În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google – Analytics, - instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia – la nivel de localitate etc.

 

17. Dispoziții finale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de: Watchman-Shoesman Srl.. – watchman.ro, la data de